BIP

Seminarium "Niedoświadczony zagrożony"

2019-09-24
Seminarium "Niedoświadczony zagrożony"
18 września 2019 r, klasy 2CI, 2D i 2I uczestniczyły w seminarium dla młodzieży szkół średnich  "Niedoświadczony zagrożony", zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach w  Kinie Amok .
Seminarium przeprowadzono w celu edukacyjnym,  dla podniesienia świadomości na temat konsekwencji i zagrożeń w ruchu drogowym, jak i prawnych oraz zdrowotnych aspektów uzależnień od różnego rodzaju środków psychoaktywnych. Mieliśmy okazję wysłuchać prelekcji funkcjonariuszy policji i specjalistów ds uzależnień. Zobaczyliśmy prezentacje materiałów i spotów profilaktycznych. Zaprezentowano nam również spektakl "Świadectwo" w wykonaniu  grupy RETO Fundacji Wyznanie Nadziei.
Ponadto, obszar oddziaływania profilaktycznego został poszerzony o tematykę zagrożeń występujących w sieci internetowej. Prelegent zapoznał nas z zagrożeniami dotyczącymi sieci, a w szczególności urządzeń mobilnych. Podczas swojego wystąpienia, zaprezentował w jaki sposób można przejąć kontrolę nad naszym smartfonem, oraz opowiedział w jaki sposób się przed atakami zabezpieczać.
Dla urozmaicenia programu zaprezentowano również część artystyczną. Na zakończenie, w ramach promocji lokalnych talentów zaśpiewała dla nas owacyjnie przyjęta Aneta Krajewska.