BIP

Olimpiada Wiedzy Technicznej

2015-11-24

Śląski Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Technicznej z siedzibą w Katowicach zawiadamia, że do zawodów II stopnia XLII Olimpiady Wiedzy Technicznej zostali zakwalifikowani uczniowie naszej szkoły w grupie tematycznej; ELektryczno-Elektronicznej:

1. Tkaczyk Bogdan
2. Koc Łukasz
3. Arendarczyk Karol
4. Czorny Marek


Gratulujemy uczniom i życzymy dalszych sukcesów.

Zawody II stopnia odbędą się 12 stycznia 2016 r. (wtorek) w budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego- Instytut Nauki o Materiałach w Chorzowie ul. 75 Pułku Piechoty 1a

Rozpoczęcie zawodów w godzinach 8.30-9.00