BIP

Dwie nowe pracownie w ZSTI!!

2014-09-19Od bieżącego roku szkolnego uczniowie ZSTI mają możliwość zdobywania umiejętności praktycznych w dwóch nowych pracowniach. Do użytku zostały oddane:
1. Pracownia montażu i eksploatacji komputerów.
2. Pracownia instalacji elektrycznych.

Obie pracownie wyposażone są zgodnie z wymaganiami podstawy programowej nauczania zawodowego od 2012 r. Przygotowane są do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Sala 006a to jedna z siedmiu sal komputerowych. Jest wykorzystywana jako pracownia do nauki przedmiotów informatycznych . Wyposażona jest w szesnaście stanowisk komputerowych.

W pracowni był już przeprowadzony egzamin zawodowy z kwalifikacji E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych. Sala świetnie spełniła swoją rolę.

Uczniowie zdobywają nowe umiejętności praktyczne na znormalizowanych stanowiskach montażowych, z których każde jest w pełni wyposażone oraz posiada matę antystatyczną, opaskę antystatyczną i komplet narzędzi do montażu sprzętu komputerowego. Każde stanowisko posiada oddzielne źródło zasilania i 6 rodzajów zabezpieczeń, system operacyjny i pełne oprogramowanie.

Sala 006b to pracownia elektryczna wyposażona w 6 stanowisk zasilanych zmiennym napięciem 230V/400V oraz napięciem stałym 24V i 110V.

Pracownia jest przygotowana do przeprowadzenia ćwiczeń, pomiarów związanych z projektowaniem i wykonaniem instalacji elektrycznych oraz badaniem maszyn i urządzeń elektrycznych.

W sali tej można także wykonać ćwiczenia z zakresu sprawdzenia podstawowych praw elektrotechniki.

Nowoczesne stanowiska wprowadzają w technologię przyszłości, jednak pracownie maszyn i elektrotechniki, które działają w szkole od 50 lat, nadal są niezbędne w procesie nauczania młodych elektryków.

Historię i przyszłość, czyli stare i nowe pracownie, można porównać, oglądając zamieszczone zdjęcia.

https://gliwice.eu/de/node/17106