BIP

Wycieczka dydaktyczna do Stacji Rolniczo-Chemicznej w Gliwicach

2014-04-02
Uczniowie klas pierwszych w miesiącu marcu skorzystali z dodatkowych lekcji chemii w Stacji Rolniczo-Chemicznej w Gliwicach zwiazanych z tematem " Badanie gleby i jej ochrona".
Stacja ta zajmuje się badaniem gleb, ziem i wód w zakresie zakwaszenia, zasolenia i zawartości mikro i makroelementów a także zawartością różnych pierwiastków.
Uczniowie mogli zapoznać się z działalnością Stacji i obejrzeć laboratorium, w którym przeprowadzane są badania odczynu gleb, skażenia metalami ciężkimi,zawartości azotu mineralnego, azotanowego i amonowego oraz analizy nawozów mineralnych.Uczniowie zapoznali się z procedurą przyjmowania próbek gleb i przebiegiem procesu jej badania. Można było zobaczyć także fotometry i spektrofotometry i zapoznać się z pomiarami na tych przyrządach.
Były to ciekawe i poglądowe lekcje zawierające również elementy ochrony środowiska naturalnego człowieka.