BIP

Konkurs "Siła Mięśni" - podsumowanie

2012-04-15

Dnia 14 marca br. w auli Naszej Szkoły odbył się finał III Międzyszkolnego Konkursu na Prezentacje Multimedialna z Fizyki i Biologii pt: " Siła mieśni", którego organizatorkami były pani Benedykta Krogulec oraz pani Katarzyna Wierzbicka.

Uczestnicy konkursu mieli za zadania wykonanie prezentacji multimedialnej (max 10 min.) składającej się z maksimum 13 slajdów, opracowanej przez co najwyżej dwóch uczniów, pod kierunkiem nauczycieli biologii i/lub fizyki danej szkoły. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Gliwic i okolic oraz Zabrza. Celem konkursu było rozwinięcie wśród uczestników umiejętności: pracy indywidualnej bądź zespołowej, posługiwania się nowoczesną techniką informatyczną i multimedialną, samodzielnego rozwiązywania problemów, rozwijanie zainteresowań biologicznych, fizycznych oraz informatycznych uczestników konkursu, promocja szkół, nauczycieli i uczniów biorących udział w konkursie. Ocenie podlegały: poprawność merytoryczna i techniczna, zgodna
z Regulaminem Konkursu, atrakcyjność realizacji zagadnienia, sprecyzowanego w tytule prezentacji i wkład pracy własnej (m. in. animacje, zdjęcia, komentarz), poprawność
i kompletność dokumentacji dołączonej do prezentacji.

W konkursie wzięli udział uczniowie z 12 szkół, w tym z 8 szkół ponadgimnazjalnych oraz z 4 gimnazjów.

Laureatami zostali:
na poziomie szkół gimnazjalnych

I miejsce Joanna Owsiak i Monika Żurawlow z Gimnazjum nr 15 w Gliwicach,
II miejsce Kamil Polak z ZSP w Żernicy,
III miejsce Kamil Tałaj i Mikołaj Karkowski z ZSP w Żernicy.

na poziomie szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce zdobyła Angelika Junik z VII LO w Gliwicach,
II miejsce zajął Sławomir Piotrowski z ZSO nr 13 w Zabrzu,
III miejsce zajęli Wojciech Korek i Krzysztof Ptak z IV LO w Gliwicach.

Podczas finału przedstawiona została prezentacja stworzona z najlepszych slajdów z nadesłanych prac przygotowana przez ucznia klasy 4b Dawida Mazurkiewicza, a przedstawiona przez uczennicę klasy 3 LE Julię Kozubek. Laureaci otrzymali nagrody książkowe natomiast wszyscy uczestnicy, oprócz dyplomów, płytkę z przedstawianą prezentacją. Konkurs cieszy się niezmienni dużym zainteresowaniem, ponieważ pozwala wyrażasz się uczniom twórczo. Planowana jest kolejna edycja już za rok.

prezentacja podsumowująca:
Kliknij tutaj, aby pobrać prezentację SilaMiesni_2012.ppsx [5mb]
(lub kliknij tutaj, aby wyświetlić prezentację online)
Autor:
Benedykta Krogulec