BIP

HDK 15 grudnia 2011 roku - podsumowanie

2011-12-23

Dnia 15 grudnia 2011 roku odbyła się w Naszej Szkole, we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic, druga akcja Honorowego Krwiodawstwa. W akcji wzięło udział 32 uczniów Naszej Szkoły z klas 3i, 3le, 3b, 4b, 4i oraz 4LM oraz, co należy zaznaczyć, 4 absolwentów! Łącznie oddano tego dnia 18,360 litrów krwi.
Ogromnie cieszy to, że tylu młodych ludzi bierze udział w tych szlachetnych akcjach mających na celu pomaganie innym, rozbudzanie empatii i wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka, bo nigdy nie wiemy, kiedy sami będziemy potrzebowali pomocy.
Bardzo dziękuję wszystkim krwiodawcom za ich bezcenny dar.

Benedykta Krogulec