BIP

Rok 2011 rokiem Marii Skłodowskiej

2011-06-03

W 100 rocznicę otrzymania Nagrody Nobla w dziedzinie chemii przez Marię Skłodowską- Curie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie.

Uczniowie klas 1a, 1L, 2b, 2i, 2LE, 3b oraz 3IE wzięli udział w prezentacji filmu oraz zapoznali się z wystawą zorganizowaną w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej w Galerii „ Zakamarek” zatytułowaną: „ Maria Skłodowska- Curie- Pierwiastek kobiecości w świecie nauki” o życiu sławnej Polki.

Maria Skłodowska- Curie urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie jako najmłodsze
z pięciorga dzieci Bronisławy i Władysława Skłodowskich. W jej rodzinie kultywowano tradycje patriotyczne. Była osobą wszechstronnie uzdolnioną: znała 5 języków, interesowała się socjologią, psychologią oraz naukami ścisłymi. Jako młoda osoba uczyła się
z zamiłowaniem wielu długich wierszy, a jej ulubionymi poetami byli Mickiewicz i Słowacki.

W 1883 roku ukończyła ze złotym medalem III Gimnazjum Żeńskie w Warszawie i już na zawsze pozostała prymuską.

W latach 1886- 1889 Maria przyjęła posadę guwernantki w Szczukach pod Przasnyszem, gdzie przeżyła swoją pierwszą miłość. Nie wiadomo jak potoczyłyby się losy nauki, gdyby to uczucie nie okazało się niespełnione.

W latach 1889- 1891 podejmuje naukę w nielegalnym Uniwersytecie Latającym
w Warszawie i myśli o dalszych studiach. Już wtedy dokonuje wyboru i kieruje swoje zainteresowania ku naukom ścisłym, jednak na Uniwersytecie Warszawskim, władze carskie, zabroniły kształcenia kobiet. Maria słyszała już o kobietach studiujących na Uniwersytetach
w Petersburgu czy Paryżu. I właśnie w stronę Paryża zwraca swoja uwagę.

W 1991 wyjeżdża do Paryża, przyjmując oferowaną jej przez siostrę i jej męża pomoc. Wybór podyktowany jest także tym, że Paryż mógł zaakceptować taki „ skandal” jak kobieta ucząca się fizyki i matematyki. Rozpoczyna studia na Sorbonie z matematyki i fizyki. Kończąc je
z doskonałymi wynikami ( fizykę na pierwszym miejscu, matematykę na drugim). W tym czasie poznaje Piotra Curie.

W owym czasie H. Beckerel odkrywa własności soli uranu, które pozostawiają ślad na papierze, nawet gdy jest on przesłonięty czarna warstwą. Maria podejmuje ten trop. W 1896 roku, w starej szopie, rozpoczyna wraz z mężem badania nad własnościami soli uranu
w starej szopie Państwa Curie pojawia się nowe pojęcie: promieniotwórczość. Oboje z mężem nie zdają sobie sprawy z wpływu promieniowania na ich zdrowie.

W 1897 roku przychodzi na świat pierwsza córka Marii i Piotra Curie, Irena, późniejsza laureatka Nagrody Nobla.

W 1898 roku odkrywa wraz z mężem polon ( nazwany tak na cześć jej kraju rodzinnego) i rad. Za to odkrycie otrzymują Nagrodę Nobla w 1903 roku. W tym roku Maria kończy także swój przewód doktorski na Sorbonie i zostaje pierwszą w historii kobietą z tytułem doktorskim.

1904 roku przychodzi na świat druga córka Państwa Curie, Ewa- późniejsza biografka matki i uznana dziennikarka.

Po śmierci Piotra Curie, 10 kwietnia 1906 roku, Maria obejmuje stworzona specjalnie dla niego kilka lat wcześniej katedrę fizyki i chemii. Profesor Skłodowska dzieli teraz swój czas miedzy wychowanie córek, prowadzenie wykładów oraz doświadczenia chemiczne.

W 1911 roku otrzymuje, teraz już samodzielnie, Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii.

W 1912 roku zainicjowała budowę Instytutu Radowego w Paryżu.

Podczas I wojny Światowej organizowała stacje rentgenowskie, a na froncie szkoliła personel medyczny jak wykonywać prześwietlenia.

W 1932 roku po raz ostatni odwiedza Polskę uczestniczy w otwarciu Instytutu Radowego w Warszawie, który obecnie nosi jej imię.

Umiera 4 lipca 1934 roku w Sancellemoz we Francji wskutek anemii złośliwej.

Obecnie ciała małżonków Curie spoczywają w paryskim Panteonie.

Nie wiadomo jak potoczyłyby się losy nauki, gdyby nie odkrycia Marii i piotra Curie. Dzięki ich odkryciom możemy zwalczać wiele chorób, możliwe jest wykorzystanie energetyki jądrowej oraz podbój kosmosu. Dzięki odkryciom uczonej powstała radiochemia- nowa gałąź nauki. Pod Jej osobistym kierunkiem prowadzono pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą promieniowania jonizującego.

Do przyjaciół Marii należały najwybitniejsze umysły epoki m. in. Albert Einstein, który po Jej śmierci napisał, że była jedynym znanym mu człowiekiem, którego nie zniszczyła sława.

Autor:
Benedykta Krogulec