BIP

Święto Szkoły Śląsk- jest takie miejsce...

2010-12-07
6.12.10 obchodziliśmy Święto Szkoły. W tym roku uroczystość, której patronuje św .Katarzyna, połączona została z edukacją regionalną. Pierwsza cześć programu artystycznego zawierała prezentację multimedialną z komentarzem słownym, ilustrującym sylwetkę patronki.
W drugiej części uczniowie recytowali wiersze w gwarze śląskiej i śpiewali śląskie piosenki. Szczególnie ta część podobała się słuchaczom. Wniosła wiele ożywienia, spontanicznej reakcji widzów, którzy włączyli się nawet do wspólnego śpiewu popularnej piosenki "Szła dzieweczka". Nie obyło się bez bisów!
Wykonawcami byli:
uczniowie kl. II LE i kl. III IE
Opracowali program:
Eleonora Grzybek i Mariusz Loryś