BIP

Konkurs poetycki

2010-05-10
W dniu 23 kwietnia o godz. 8:30 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień w VII edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego.
Od siedmiu lat Szkolne Centrum Informacyjne organizuje konkurs, w którym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą zaprezentować szerszej publiczności utwory poetyckie swojego autorstwa. Tak jak w latach ubiegłych młodzi poeci z 12 szkół średnich pod opieką swoich nauczycieli zebrali i przesłali w sumie 120 wierszy.
W tym roku jury po raz pierwszy wystąpiło w składzie trzyosobowym:
- Maria Grażyna Szepe – nauczycielka języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym, doradca metodyczny ds. j. polskiego, autorka projektu edukacyjnego DEBIUT LITERACKI
- Zbigniew Stryj, aktor teatralny i filmowy, na co dzień związany z Teatrem Nowym w Zabrzu, którego jest dyrektorem artystycznym, reżyser, poeta i dramaturg
- Danuta Bula, poetka i plastyczka, nauczycielka języka polskiego, językoznawca, autorka tekstów dla dzieci
Ponieważ dobrych tekstów było naprawdę wiele, jurorzy przyznali pierwszą (Kamil Kurkiewicz; I LO im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach), drugą (Łukasz Łój; I LO im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach) i trzecią (Krystian Stefanowski; IV LO im. Orląt Lwowskich w Gliwicach) nagrodę oraz dwa wyróżnienia: dla Dawida Rzepki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unii Europejskiej i Michała Michalaka z tej samej szkoły.
Ponadto członkowie jury wyróżnili utwory, które nie zdobyły nagrody, ale w szczególny sposób zwróciły ich uwagę: Zbigniew Stryj – Roberta Hebenstreta z I LO im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach, a Danuta Bula Michała Janerkę z V LO im. A. Struga w Gliwicach.
Zdobywcy laurów oraz goście otrzymali książeczki z wydrukowanymi nagrodzonymi wierszami, można więc powiedzieć, że dokonała się pierwsza publikacja dorobku poetyckiego młodych ludzi.
Organizatorzy konkursu – Joanna Trachim i Irena Loske serdecznie gratulują nagrodzonym uczniom, a wszystkim dziękują za udział w konkursie i życzą dalszej owocnej pracy twórczej, zaś wszystkich młodych poetów ze szkół ponadgimnazjalnych zapraszają w przyszłym roku do VIII edycji konkursu.