BIP

Święto Ziemi

2010-04-15
Uczniowie klas drugich zorganizowali w tym dniu seminarium poświęcone roli i znaczeniu wody.
Seminarium rozpoczęła p. Ewa Stellmach prezentacją "Prawo do wody", w którym przedstawiła znaczenie wody dla życia, obszary deficytu wody na świecie, dokumenty prawne n/t prawa do wody oraz rolę Polskiej Akcji Humanitarnej w niesieniu pomocy krajom afrykańskim.
Poszczególne klasy przygotowały prezentacje multimedialne na następujące tematy:
II a "Woda- najpopularniejszy związek chemiczny, niezwykłe właściwości wody"
II b " Woda- wodzie nierówna" rodzaje wód (mineralna, destylowana, inne)
II i " Ochrona wód- eutrofizacja, kwaśne opady. Najwięksi truciciele"
II l " Woda jako środowiska życia"
Każda klasa zaprezentowała dodatkowo reklamę wody, przykłady motywów wody
w literaturze oraz plakat tematycznie związany z prezentacją. Całość urozmaicona była piosenką ekologiczną.
Na zakończenie uczniowie kl. II a przedstawili przygotowaną przez p. Annę Popowicz prezentację "Uzdatnianie wody i jej oczyszczanie" .


Autorzy; Anna Popowicz, Ewa Stellmach