BIP

konkurs z astronomii i autostronautyki

2010-03-12
Dnia 8 marca 2010 roku uczeń naszej szkoły - Grzegorz Skalec uczestniczył
w XXVI Wojewódzkim Konkursie na referat z zakresu Astronomii i Astronautyki zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie – we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ,,WOM” w Częstochowie, Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie, Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, Oddziałem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Częstochowie oraz VII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie
Na 44 uczestników Grzegorz znalazł się wśród 12 najlepszych nagrodzonych osób.
Autor: Benedykta Krogulec