BIP

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

2009-06-18
Przyznane zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za II semestr roku szkolnego 2008/2009. Stypendia za wyniki w nauce otrzymali uczeń klasy 1 op ZSZ Grzegorz Skalec oraz Dariusz Smolarek stypendia klasy 2i technikum, natomiast stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymali uczniowie Technikum: Łukasz Woźniak z kasy 3i, Marcin Frączek z klasy 3i, Krzysztof Gajewski z klasy 1L oraz Paweł Maderek z klasy 2i.