BIP

Zbiórka darów dla bezdomnych

2008-11-05
W miesiącach od września do października  prowadzono akcje zbiórki darów dla bezdomnych pod patronatem Straży Miejskiej w Gliwicach. Zebrano 60 worków z używaną odzieżą. Zebrane podczas zbiórki rzeczy zostały przekazane do Noclegowni i Schroniska św. Brata Alberta oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gliwicach.