BIP

Edukacja ekologiczna - sprawozdanie z wycieczki do Oczyszczalni Ścieków

2008-11-04
Uczniowie klas drugich w dniach 28.10 i 31.10.08 zwiedzili w ramach edukacji ekologicznej Centralną Oczyszczalnię Ścieków w Gliwicach.
Mogli zobaczyć jak wygląda proces technologiczny przeróbki ścieków oraz zapoznać się z pełną automatyzacją
i systemem sterowania urządzeniami do oczyszczania.
Uczniowie zwiedzili również Muzeum Techniki Sanitarnej, które zostało założone na bazie gruntownie odrestaurowanej zabytkowej pompowni.
Nowoczesna i w pełni zautomatyzowana oczyszczalnia wskazuje na to, że Gliwice mogą się szczycić mianem miasta przyjaznego środowisku.