BIP

Sesja Rady Miasta

2008-05-29
Sprawozdanie z wyjścia klasy 3b
na sesję Rady Miejskiej
Urzędu Miejskiego miasta Gliwice
Dnia 29 maja 2008 r. klasa 3B, pod opieką mgr Benedykty Krogulec i mgr Arkadiuesz Jendzickiego, uczestniczyła w majowej sesji Rady Miejskiej w Gliwicach. Na posiedzenie rady przybyło wielu gości, uczniów gliwickich szkół, mieszkańców, studentów. Głównymi tematami debaty radnych były m.in. rozpatrzenie projektów uchwał o planowanym podwyższeniu kapitałów zakładowych trzech gminnych spółek komunalnych, a także o utworzeniu dwóch szkół specjalnych, przysposabiających do pracy. Ponadto radni wysłuchali obszernych informacji Prezydenta Miasta na temat układu komunikacyjnego
w Gliwicach, zrealizowanych i planowanych przedsięwzięć drogowych oraz możliwości rozwiązania istniejących problemów w tej dziedzinie. Podczas udzielania tych informacji mogliśmy oglądać plany i założenia do inwestycji na specjalnie przygotowanych prezentacjach multimedialnych. Tematem, który wywołał ogromne emocje wśród wszystkich ludzi zgromadzonych na sali był projekt realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa. Na sali znaleźli się za równo zwolennicy jak i przeciwnicy realizacji tej inwestycji pomiędzy, którymi doszło do wymiany zdań na ten temat. Ponadto poruszano także tematy autostrad A4 i A1 oraz ważenia pojazdów ciężarowych. Mieszkańcy naszego miasta mięli również szansę wypowiedzenia się na istotne dla nich tematy.

Notatkę sporządzał
Mateusz Frania
z klasy 3b