BIP

Radiostacja - sprawozdanie z wycieczki klasy 3B

2007-11-12
Sprawozdanie z wyjścia klasy 3b
na lekcję muzealną do Radiostacji Gliwickiej
W dniu 10 listopada 2007 roku klasa 3B w 24 osobowym składzie udała się na wycieczkę do słynnej gliwickiej Radiostacji, znajdującej się w pobliżu ulicy Tarnogórskiej. Obecnie w jej budynkach znajduje się muzeum dotyczące rozwoju komunikacji (telefony, radio). Po przybyciu na miejsce i powitaniu przez przewodnika udaliśmy się od razu do głównego pomieszczania radiostacji, w którym znajdowała się całą aparatura służąca do odbierania przekazu. Tam wysłuchaliśmy historii obiektu, z której można było dowiedzieć się bardzo ciekawych rzeczy.
Gliwicka wieża była jedną z dwóch radiostacji w Gliwicach, drugi nie istniejący już obiekt znajdował się przy ulicy Radiowej. Kompleks obiektów radiostacji zbudowała w latach 1934-35 niemiecka firma Lorenz (współpraca: Siemens, Telefunken ). W budynku głównym zachowało się sporo oryginalnej przedwojennej aparatury. Najważniejszym zachowanym obiektem jest oczywiście wieża nadawcza uchodząca obecnie za najwyższą budowlę drewnianą na świecie. Ponadto przewodnik opowiedział o ważnym wydarzeniu, którego wieża była "świadkiem". Była to tzw. prowokacja gliwicka, do której dnia 31.08.1939 roku Niemcy wieżę próbowali wykorzystać.
Po wysłuchaniu historii związanej z obiektem udaliśmy się pod wieżę, aby zobaczyć ją z bliska i dowiedzieć się czegoś więcej o samej konstrukcji.
Wieża ma wysokość 110.7 m. Obiekt wybudowany jest z bali
z nieimpregnowanego drewna modrzewiowego, łączonego przy pomocy mosiężnych śrub. W całej konstrukcji użyto ich aż 16100. Cały czas jest staranie konserwowana i jej żywotność ocenia się na 15-20 lat. Obiekt ten wpisany jest w rejestr zabytków. Obecnie wieżę wykorzystują głównie operatorzy telefonii komórkowej. Jest na niej zainstalowanych około 50 różnych anten.
Trwająca 4 godziny połączona była z ciekawie przeprowadzoną lekcją historii i pozwoliła na poznanie wartości gliwickich zabytków.

Notatkę sporządzał
Mateusz Frania
z klasy 3b