BIP

Witaj szkoło:)

2007-09-03
Dnia 3 września 2007 roku rozpoczął się NOWY rok szkolny. W piękny wrześniowy poranek o godzinie 8:00 zebraliśmy się na terenie boiska szkolnego, gdzie wychowawcy spotkali się ze swoimi wychowankami po dwumiesięcznej przerwie.
Apel poprowadził Dyrektor naszej szkoły witając nowych uczniów.
W trakcie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego Dyrektor ZSTI między innymi poinformował szkołeczność uczniowską o otrzymaniu podczas wakacji przez szkołę i oddaniu do użytkowania kolejnej nowoczesnej pracowni kompurterowej i doposażeniu ICMI w komputery iMAC z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Po oficjalnym przywitaniu pierwszaków Pani wicedyrektor przedstawiła dane statystyczne dotyczące szkoły.
Następnie, po zakończonym apelu, pierwszaki spotkały się w auli z Dyrekcją szkoły, a reszta uczniów wraz ze swymi wychowawcami udała się do sal, aby przypomnieć prawa i obowiązki uczniów ZSTI, zapoznać się ze statutem oraz regulaminami szkolnymi, podać plan lekcji i omówić zasady nauki i zachowania w szkole średniej. Rozpoczęcie przebiegło sprawnie i szybko.
Witaj szkoło!!!!
"Doprawdy, jak miło coś umieć."
Moliere