BIP

Wampiriada

2007-04-02
Dnia 27 marca 2007r. odbyła się czwarta w tym roku akcja honorowych dawców krwi. W bieżącym roku szkolnym w akcji uczestniczyło około 150 uczniów, którzy oddali łącznie około 60 litrów krwi.