BIP

Próbna matura

2006-11-23
Próbna matura
W dniach 15 – 17 listopada odbywała się próbna matura z języka polskiego, języka obcego oraz z wybranego przedmiotu. Maturzyści mogli sprawdzić swoją wiedzę i oswoić się z przebiegiem i procedurami obowiązującymi podczas egzaminu maturalnego. Do egzaminu przystąpili uczniowie klas programowo najwyższych, zmagając się z arkuszami przygotowanymi przez OKE w Jaworznie. Po zakończonych egzaminach nastawienia uczniów były mieszane. Wysuwał się jeden wniosek – trzeba jeszcze sporo popracować.