BIP

Rozpoczęcie roku szkolnego 2006/2007

2006-09-06
Rozpoczęcie roku szkolnego 2006/2007
Dnia 4 września 2006 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego o godzinie 8.00. Inauguracji dokonał Pan Dyrektor Andrzej Rosicki, który skierował do uczniów wiele ciepłych i serdecznych słów, życząc im wiele sukcesów, radości i zadowolenia. Pan Dyrektor przedstawił nowo zatrudnionych nauczycieli: Księdza Krzysztofa Dudzińskiego, Pana Daniela Kuśkę z przedmiotów informatycznych, Pana Mariusza Lorysia z przedmiotów informatycznych, Panią Katarzynę Paszek z zarysów wiedzy o gospodarce, panią Katarzynę Tyczyńską
z wychowania do życia w rodzinie oraz Panią Magdalenę Żmijewską z historii
i WOS – u. Pan Dyrektor przedstawił także, najważniejsze sprawy organizacyjne.
Następnie Pani Dyrektor Anna Wilk przypomniała uczniom o sprawach regulaminowych i systemie szkolnym.
Po części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami spotkali się w salach lekcyjnych.