BIP

Witaj, szkoło!!!

2005-09-01
Dnia 1 września 2005 roku rozpoczął się nowy – dla wielu lepszy – rok szkolny. W piękny wrześniowy poranek o godzinie 8:30 zebraliśmy się na terenie boiska szkolnego, gdzie wychowawcy spotkali się ze swoimi wychowankami po dwumiesięcznej przerwie. W oficjalnej części wystąpili dyrektorzy szkoły i przedstawiciele Rady Szkoły oraz Rady Rodziców. Następnie, po zakończonym apelu, pierwszaki spotkały się w auli z Dyrekcją szkoły, a reszta uczniów wraz ze swymi wychoiwawcami udała się do sal, aby przypomnieć prawa i obowiązki uczniów ZSTI, zapoznać się ze statutem oraz regulaminami szkolnymi, podać plan lekcji i omówić zasady nauki i zachowania w szkole średniej. Rozpoczęcie przebiegło sprawnie i szybko. Nazajutrz każdy z zapałem wziął się do nauki, aby poszerzać swe horyzonty wiedzy.:P