BIP

Międzyszkolny Konkurs Poetycki

2005-04-07
Dnia 7 kwietnia 2005 roku w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych przy ulicy Chorzowskiej 5 odbył się finał II Edycji Gliwickiego Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego, przygotowany przez bibliotekę działającą w tej placówce. Wiersze oceniało jury z Klubu Literackiego. Wyraziło ono swoje uznanie dla wysokiego poziomu utworów zgłoszonych do konkursu. Przyznano pierwszą, drugą i trzecią nagrodę i trzy równorzędne wyróżnienia. Przy ocenianiu prac brano pod uwagę kształt artystyczny utwory, łatwość w operowaniu słowem, celowość użytych środków stylistycznych, spójność kompozycyjną oraz oryginalność. Pierwsze miejsce zajął Łukasz Niewrzoł z Zespołu Szkół Samochodowych, drugie miejsce Wojciech Zieliński z Zespołu Szkół Budowlanych, trzecie miejsce Andrzej Tabor z Zespołu Szkół Budowlanych. Wyróżnienia otrzymali Barbara Czarnota z I Liceum Ogólnokształcącego, Radosław Balicki z Zespołu Szkół Budowlanych, Anna Łapińska z Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego, wyróżnienie nauczycieli bibliotekarzy ZSTI otrzymała Aleksandra Jura z V Liceum Ogólnokształcącego. Formy uroczystości jak i program artystyczny dostosowano do okoliczności żałoby narodowej. Pamięć Jana Pawła II uczczono minutą ciszy. Organizatorzy już dziś zapraszają młodzież w przyszłym roku szkolnym na III edycję konkursu.