BIP

III Miejski Konkurs Informatyczny

2005-04-04
Dnia 4 kwietnia 2005 roku w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych przy ulicy Chorzowskiej 5 odbył się III Miejski Konkurs Informatyczny, do którego przystąpiło 58 gimnazjalistów okręgu gliwickiego. Konkurs składał się z dwóch etapów. Po części pisemnej (teoretycznej) do drugiego etapu z praktycznej znajomości komputera przeszło 15 uczestników. Uczniowie musieli m.in. wykazać się umiejętnością zarządzania plikami i innymi zasobami komputera, budową komputera i strukturą sieci komputerowych. Musieli wykazać się umiejętnością wyszukiwania informacji w Internecie, znajomością arkusza kalkulacyjnego i tworzenia różnych prezentacji. Najlepszymi w tej dziedzinie okazali się Rafał Rawicki z Gimnazjum nr 3 w Gliwicach, Dawid Wydra i Mateusz Drożdżyński z Gimnazjum nr 3 w Knurowie. Wyróżnienia otrzymali Sebastian Chmiel z Wielowsi i Artur Dębski z Gimanzjum nr 6 w Gliwicach.