BIP

I Forum Turystyki Szkolnej

2005-03-04
4 marca 2005 w naszej szkole obradowało I GLIWICKIE FORUM TURYSTYKI SZKOLNEJ POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA Zygmunta Frankiewicza.
Organizatorem imprezy było Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Ślązaczek”.
W obradach uczestniczyli przedstawiciele władz oświatowych: Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty – Krystyna Sowa i Naczelnik Wydziału Edukacji – Monika Gałażewska. Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta reprezentowała Anna Strzeszewska.
Licznie stawili się nauczyciele wraz z uczniami z ponad 30 gliwickich szkół.
Gości przywitał Dyrektor Szkoły Andrzej Rosicki, a w tematykę wprowadził wieloletni działacz turystyczny, wychowawca młodzieży, przewodnik - Edward Maleta.
Do poznawania Gliwic i Ziemi Gliwickiej zachęcali: Dyrektor Muzeum Miejskiego – Leszek Jodliński i Eugeniusz Przykuta - przewodnik z Oddziału Kolejowego PTTK. Do odwiedzania zamku w Chudowie zapraszała Joanna Karweta.
Po ścieżkach przyrodniczych, których wiele jest w województwie śląskim, oprowadzali wirtualnie: Halina Staruszkiewicz z Koła Przewodników Turystycznych PTTK im. Ziemi Gliwickiej oraz Adam Głowacki z Nadleśnictwa Rudziniec.
Propozycje wycieczek szkolnych w góry i różne formy rekreacji przedstawili przewodnicy z gliwickiego Koła Przewodników Tatrzańskich i ze Studenckiego Koła Przewodników Górskich „Harnasie”, ilustrując swoje wypowiedzi pięknymi panoramami naszych gór a także zdjęciami z różnych imprez turystycznych.
Interesująco zaprezentowały się firmy turystyczne: B.U.T. MMK i Maytur z Gliwic, Trampex-„Wiejska Chata” z Bojkowa, 504 Bezpieczna Adrenalina z Zawiercia, Indiańska Wioska z Rud Wielkich, Lodowe Jezioro z Bojszowa.
W czasie przerw w obradach wymieniano doświadczenia, nawiązywano kontakty, omawiano nowe projekty. Wszyscy podkreślali ważność omawianych problemów i potrzebę takich spotkań.
Imprezę przygotowali i prowadzili Anna i Andrzej Dyczak.