BIP

Burza Mózgów

2005-02-25
Dnia 25 lutego 2005 roku drużyna uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w składzie Mateusz Buda, Piotr Jarosz i Krzysztof Ambicki z klasy 1b pod opieką mgr Benedykty Krogulec uczestniczyła w konkursie interdyscyplinarnym "Burza Mózgów", zorganizowanym przez VIII LO w Gliwicach. W konkursie uczestniczyło 9 gliwickich szkół. Na uwagę zasługuje fakt, iż 8 z nich to licea ogólnokształcące. Uczniom naszej szkoły udało się zająć III miejsce.
Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania 5 zadań: z matematyki, fizyki, chemii i informatyki oraz zadanie dodatkowe, przygotowane przez którąś z rywalizujących drużyn. Zadanie przygotowane przez uczniów ZSTI pod kierunkiem mgr Benedykty Krogulec zdobyło maksymalną liczbę punktów oraz zostało wyróżnione jako najlepsze z nadesłanych przez drużyny poszczególnych szkół.