BIP

Próbna matura

2005-02-07
W tym roku szkolnym po raz pierwszy absolwenci przystąpią do egzaminu maturalnego w nowej formule. Uczniowie i ich rodzice zostali we wrześniu dokładnie zapoznani z regulaminem przeprowadzenia egzaminu. W styczniu z warunkami zdawania i przebiegiem egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zapoznani zostali rodzice klas przedmaturalnych. Dwie klasy Liceum Profilowanego (3 LI i 3 LT) przystąpiły w grudniu do próbnego egzaminu maturalnego, przygotowanego przez OKE w Jaworznie. Do egzaminu przystąpiło 42 uczniów. Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie z języka niemieckiego – średni wynik procentowy 71,9 (wszyscy przystępujący zdali), języka angielskiego – średni wynik 65,6% (9,4% z 32 uczniów nie zdało), oraz historii – 2 osoby pisały i obie zdały na poziomie 50%. Z języka polskiego (obowiązkowego dla wszystkich) 74% zdało pisemny egzamin średnio na poziomie 44 %. Podobnie kształtowały się wyniki z geografii, którą wybrało 16 uczniów. Pozytywny wynik uzyskało 69% na poziomie 42% poprawnych odpowiedzi. Z biologii, chemii, fizyki i matematyki nikt ze zdających nie osiągnął wymaganego poziomu 30% punktów.