BIP

Gliwickie Bramy

2003-10-02
2 października 2003 r. w sali wystawowej Gliwickiego Ratusza została otwarta wystawa fotograficzna "Gliwickie Bramy". Jej organizatorem był Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach przy współudziale Samorządu Miasta Gliwice, a pomysłodawcą i głównym realizatorem, wicedyrektor Szkoły - Mieczysław Gmiterek.
Otwarcia wystawy dokonali przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej Gliwic - Ryszard Buczek wraz z dyrektorem Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych - Andrzejem Rosickim, naczelnikami Urzędu Miejskiego: Sylwią Banaszewską i Moniką Gałażewską oraz przedstawicielem Kuratorium Oświaty - Krystyną Zachariasz. Gośćmi organizatorów wystawy byli również pani Joanna Sobotnik z Kuratorium Oświaty w Katowicach, kierująca realizacją Programu Socrates Comenius w woj. śląskim, oraz Dyrektor Muzeum w Gliwicach - pan Leszek Jodliński.
Wystawa była końcowym efektem Projektu Językowego COMENIUSA pt. "Historia i współczesność wielkich regionów przemysłowych", realizowanego przez Szkołę ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji - Program SOCRATES - COMENIUS.
Jeden z tematów tego Projektu - "Mieszkalnictwo" - zainspirował M. Gmiterka do stworzenia fotograficznej dokumentacji jakże pięknych, lecz coraz rzadziej występujących, wypieranych przez szkło i aluminium, gliwickich bram.
Na wystawie zaprezentowano 120 zdjęć bram, pochodzących w większości z początku XX w., a wykonanych w różnych stylach architektonicznych, spośród których dominującym jest secesja.
Dzięki zdjęciom Mieczysława Gmiterka i Andrzeja Dyczaka oraz oprawie graficznej Mariana Drozdowskiego, Karoliny Gmiterek i Łukasza Karbownika, powstała kolekcja, która pozwoliła zwiedzającym poznać urodę tych istotnych elementów gliwickiego budownictwa, podziwiać kunszt stolarzy, snycerzy, kowali i sztukatorów.
Zwiedzający mieli możliwość wzięcia udziału w konkursach na wybór najpiękniejszej gliwickiej bramy i na szkołę, której uczniowie najchętniej zwiedzają wystawę. Nagrodami były albumy ze zdjęciami bram oraz grafiki przedstawiające gliwickie zabytki.
Wystawa czynna była do 28 października od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 17.00 a w sobotę 11.00 - 13.00.