BIP

By lepiej przygotować się do egzaminu zawodowego:

Technik Informatyk:

kwalifikacjewzawodzie.pl/_kwalifikacje/

egzamin-informatyk.pl

technikinformatyk.pl

plociennik.info/

Technik Elektroenergetyk Transportu Szynowego:

E.25

E.26

OKE