BIP

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

W ZSTI  w Gliwicach

Sesji czerwiec/lipiec 2020

 

Na egzaminy należy się zgłosić 30 minut wcześniej oraz posiadać dokument ze zdjęciem.

Każdy zdający w części pisemnej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz kalkulator prosty.

 

Etap pisemny - WTOREK 23 czerwca 2020 r. - CZAS TRWANIA 60 minut

 

EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerów, urządzeń peryferyjnych i sieci - godz. 10:00

 

 

 

EE.27 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej - godz. 10:00

E.25 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej - godz. 10:00

E.26 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego godz. 12:00

E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych - godz. 14:00

E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami - godz. 14:00

 

aula

sala gimnastyczna

sala 203

 

Lista EE.27

Lista E.25

Lista E.26

Lista E.20

Lista E.14

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

 

Etap praktyczny 24 CZERWCA - 05 LIPCA2020 r. - CZAS TRWANIA 150 lub 180 minut.


 

E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (150 MINUT)

 

27.06.2020 r.

 

Lista zdających
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (150 MINUT)

 

24.06.2020 r.                 

 

Lista zdających
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerów, urządzeń peryferyjnych i sieci (150 MINUT) 29.06-05.07.2020 r. Lista zdających
EE.27 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej (180 MINUT) 29-30.06.2020 r. Lista Zdających