BIP

TERMINY EGZAMINÓW  ZAWODOWYCH
 W KWALIFIKACJACH E.13, E.14, E.20, E.25 i E.26 (podstawa 2012)
ORAZ EE.08 i EE.27 (podstawa 2017)
W SESJI LETNIEJ 2020
W ZSTI GLIWICE

 

Część pisemna

WSZYSTKIE Kwalifikacje: dnia 23 czerwca 2020 r. (wtorek)

 

Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE poniżej zostały opublikowane okresy w jakich mogą się odbywać egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Nie są to terminy egzaminów w ZSTI w Gliwicach. Zwracam szczególną uwagę, iż terminy części praktycznej egzaminu przypadają na okres wakacji. W trakcie planowania urlopów oraz wszelkich obozów warto zapoznać się z poniższymi terminami.

 

Część praktyczna

Kwalifikacja E.13

27.06.2020 r.

Kwalifikacja E.14

24.06.2020 r.

Kwalifikacja EE.08

29.06-05.07.2020 r.

Kwalifikacja EE.27

27.06-09.07.2020 r.