BIP

TERMINY EGZAMINÓW  ZAWODOWYCH
 W KWALIFIKACJACH E.13, E.14, E.20, E.25 i E.26 (podstawa 2012)
ORAZ EE.08 i EE.27 (podstawa 2017)
W SESJI ZIMA 2021

 

Część pisemna

WSZYSTKIE Kwalifikacje: 12 styczeń 2021 r. (wtorek)

 

Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE poniżej zostały opublikowane okresy w jakich mogą się odbywać egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Nie są to terminy egzaminów w ZSTI w Gliwicach. Zwracam szczególną uwagę, iż terminy części praktycznej egzaminu przypadają na okres wakacji. W trakcie planowania urlopów oraz wszelkich obozów warto zapoznać się z poniższymi terminami.

 

Część praktyczna

Kwalifikacja E.13

02.02.2021 r.

Kwalifikacja E.14

13.01-14.01.2021 r.

Kwalifikacja E.25

13.01-16.01.2021 r. oraz 11.02-19.02.2021 r.

Kwalifikacja E.26

13.01-16.01.2021 r. oraz 11.02-19.02.2021 r.

Kwalifikacja EE.08

21.01-25.01.2021 r. oraz 01.02-06.02.2021 r.

Kwalifikacja EE.09

18.01-20.01.2021 r.

Kwalifikacja EE.27

           13.01-25.01.2021 r. oraz 11.02-19.02.2021 r.

Kwalifikacja EE.28

          13.01-25.01.2021 r. oraz 11.02-19.02.2021 r.