BIP

Plan wchodzenia maturzystów na egzaminy maturalne w 2021 r

W celu uniknięcia tworzenia się grup przed salą egzaminacyjną dyrektor szkoły zarządza wpuszczanie zdających na teren szkoły różnymi wejściami wg podziału na sale egzaminacyjne. Przyjmuje się następujące oznaczenia wejść do szkoły:

1- wejście główne do szkoły,

2- wejście boczne obok łącznika między szkołą a internatem,

3- wejście boczne obok szatni sali gimnastycznej,

4- wejście boczne z parkingu przy internacie obok sali 020

Zdający zobowiązani są do wchodzenia wyznaczonym wejściem przed egzaminem w kolejności wskazanej na listach zamieszczonych na stronie oraz wywieszonych w dniu egzaminu na drzwiach sali. Należy wcześniej zapoznać się z kolejnością wchodzenia na salę egzaminacyjną i zapamiętać numer na liście.

Przedmiot

Poziom/godz. Wpuszczania do sali

data

Nr sali

Nr wejścia

Język polski

PP – 8.15

4.05.2021

1-sala gimn.

3

Język polski

PP – 8.20

4.05.2021

2- aula

1

Język polski

PP – 8.30

4.05.2021

135

1

Język polski

PP – 8.30

4.05.2021

203

1

Język polski

PP – 8.30

4.05.2021

210

1

Język polski

PR – 8.30

4.05.2021

302

4

Język polski

PR – 8.30

4.05.2021

303

4

 

 

 

 

 

Matematyka

PP – 8.15

5.05.2021

1-sala gimn.

3

Matematyka

PP – 8.20

5.05.2021

2- aula

1

Matematyka

PP – 8.30

5.05.2021

210

1

Matematyka

PP – 8.30

5.05.2021

302

4

Matematyka

PP – 8.30

5.05.2021

303

4

Matematyka

PP – 8.30

5.05.2021

309

1

Matematyka

PP – 8.30

5.05.2021

307

1

 

 

 

 

 

Język angielski

PP – 8.20

6.05.2021

2- aula

1

Język angielski

PP – 8.30

6.05.2021

113

1

Język angielski

PP – 8.30

6.05.2021

114

1

Język angielski

PP – 8.30

6.05.2021

135

1

Język angielski

PP – 8.30

6.05.2021

202

4

Język angielski

PP – 8.30

6.05.2021

203

4

Język angielski

PP – 8.30

6.05.2021

210

1

Język angielski

PP – 8.30

6.05.2021

302

1

Język angielski

PP – 8.30

6.05.2021

307

4

Język angielski

PP – 8.30

6.05.2021

309

1

 

 

 

 

 

Język angielski

PR – 8.30

7.05.2021

2- aula

1

Język angielski

PR – 8.30

7.05.2021

135

1

Język angielski

PR – 8.30

7.05.2021

203

4

Język angielski

PR – 8.30

7.05.2021

210

1

Język angielski

PR – 8.30

7.05.2021

302

1

Język angielski

PR – 8.30

7.05.2021

307

4

Język angielski

PR – 8.30

7.05.2021

309

1

 

 

 

 

 

Język polski

PR – 8.30

10.05.2021

302

1

 

 

 

 

 

Matematyka

PR – 8.20

11.05.2021

1-sala gimn.

3

Matematyka

PR – 8.20

11.05.2021

2-aula

1

 

 

 

 

 

Biologia

PR – 8.30

12.05.2021

307

1

 

 

 

 

 

Geografia

PR – 8.30

13.05.2021

307

1

Język niemiecki

PR – 13.30

13.05.2021

117

1

 

 

 

 

 

Chemia

PR – 8.30

14.05.2021

307

1

Język niemiecki

PR – 13.30

14.05.2021

117

1

 

 

 

 

 

Historia

PR – 8.30

17.05.2021

307

1

 

 

 

 

 

Fizyka

PR – 8.30

18.05.2021

307

1

 

 

 

 

 

Informatyka

PR – 8.30

19.05.2021

120

1

Informatyka

PR – 8.30

19.05.2021

304

1

Informatyka

PR – 8.30

19.05.2021

313

1

Informatyka

PR – 8.30

19.05.2021

314

1

Informatyka

PR – 8.30

19.05.2021

315

1