BIP

Wytyczne dla zdających pisemny egzamin dojrzałości w  ZSTI 

(dokument do pobrania) - pobierz