BIP

Które egzaminy są obowiązkowe?

 

 • Musisz przystąpić do egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Przedmiotami obowiązkowymi są język polski, matematyka i język obcy nowożytny (np. angielski, niemiecki, francuski). Dodatkowo absolwenci szkół i oddziałów, w których naucza się języków mniejszości narodowych, przystępują do egzaminu z języka danej mniejszości.
   
 • Musisz przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
   
 • W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

 

Z ilu przedmiotów możesz zdawać egzaminy na poziomie rozszerzonym?

Obowiązkowo musisz zdać egzamin pisemny z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Oprócz tego możesz podejść do egzaminów pisemnych z jeszcze pięciu innych przedmiotów dodatkowych, czyli w sumie możesz maksymalnie zdawać sześć egzaminów na poziomie rozszerzonym.

 
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
część pisemna część ustna
 • język polski (poziom podstawowy)
 • język obcy nowożytny (poziom podstawowy)
 • matematyka (poziom podstawowy)
 • język mniejszości narodowej (poziom podstawowy)
 • język polski (bez określania poziomu)
 • język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski (bez określania poziomu)
 • język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 
PRZEDMIOTY DODATKOWE
część pisemna część ustna
 • Każdy uczeń musi przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego.
 • Każdy uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu łącznie z sześciu przedmiotów dodatkowych.
 • Przedmioty dodatkowe uczeń zdaje na poziomie rozszerzonym (lub dwujęzycznym w wypadku języka nowożytnego).
 • Dotyczy tylko języków.
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • filozofia
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język mniejszości narodowej
 • język obcy nowożytny
 • język polski
 • język regionalny
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)
 • język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 • język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny)
 • język regionalny (bez określania poziomu)

 

Ogólne zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego

Ogólne zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego, wspólne dla wszystkich przedmiotów, są opisane w części ogólnej Informatora o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015.

 

Do 30 września musisz wypełnić, podpisać i złożyć do dyrektora szkoły wstępną deklarację maturalną. Kolejne miesiące to czas na zastanowienie się, czy jesteś pewien dokonanych wyborów, oraz wprowadzenie ewentualnych zmian. To okres gorących dyskusji z przyjaciółmi, rodzicami i samym sobą na temat planów dotyczących dalszej nauki. Wahać się jest rzeczą ludzką. Termin podjęcia ostatecznych decyzji upływa na początku lutego.

Do 7 lutego należy bowiem złożyć ostateczną deklarację wyboru przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. Jeśli do tego dnia nie zgłosisz żadnych poprawek, 8 lutego Twoja wstępna deklaracja automatycznie stanie się deklaracją ostateczną.