BIP

Harmonogram obowiązuje wszystkich absolwentów wszystkich typów szkół.


Część pisemna

Data Dzień Godzina 9:00 Godzina 14:00
8 czerwca 2020 r. poniedziałek język polski – pp* język polski – pr *
9 czerwca 2020 r. wtorek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp 
język łaciński i kultura antyczna – pr
10 czerwca 2020 r. środa język angielski – pp język angielski – pr
język angielski – dj*
11 czerwca 2020 r. czwartek Boże Ciało  
12 czerwca 2020 r. piątek Dzień bez egzaminów  
13, 14 - sobota, niedziela      
15 czerwca 2020 r. poniedziałek matematyka – pr filozofia – pp
filozofia – pr
16 czerwca 2020 r. wtorek biologia – pp
biologia – pr
wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr
17 czerwca 2020 r. środa chemia – pp
chemia – pr
informatyka – pp
informatyka – pr
18 czerwca 2020 r. czwartek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
19 czerwca 2020 r. piątek geografia – pp
geografia – pr
język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
20, 21 – sobota, niedziela
22 czerwca 2020 r. poniedziałek język rosyjski – pp

język rosyjski - pr

język rosyjski - dj

23 czerwca 2020 r. wtorek

język francuski– pp

język francuski- pr

język francuski- dj

24 czerwca 2020 r. środa fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr
historia – pp
historia – pr
25 czerwca 2020 r. czwartek język hiszpański – pp język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
26 czerwca 2020 r. piątek język włoski – pp
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr
język włoski – pr
język włoski – dj
27, 28 – sobota, niedziela
29 czerwca 2020 r. czwartek języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
języki mniejszości narodowych – pr
wiedza o tańcu – pp
wiedza o tańcu – pr
historia muzyki – pp
historia muzyki – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.Część ustna – egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana.