BIP

Harmonogram obowiązuje wszystkich absolwentów typów szkół.

Część pisemna
Data Dzień Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 maja 2021 r. wtorek język polski – pp* język łaciński i kultura antyczna – pr*
5 maja 2021 r. środa matematyka – pp historia muzyki – pr
6 maja 2021 r. czwartek język angielski – pp historia sztuki – pr
7 maja 2021 r. piątek język angielski – pr
j. angielski – dj*
filozofia – pr
8, 9 maja – sobota, niedziela
10 maja 2021 r. poniedziałek język polski – pr język łemkowski – pr
język kaszubski – pr
11 maja 2021 r. wtorek matematyka – pr wiedza o społeczeństwie – pr
12 maja 2021 r. środa biologia – pr język francuski – pr
język francuski – dj
13 maja 2021 r. czwartek geografia – pr język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
14 maja 2021 r. piątek chemia – pr język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
15, 16 maja – sobota, niedziela
17 maja 2021 r. poniedziałek historia – pr język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
18 maja 2021 r. wtorek fizyka – pr język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
19 maja 2021 r. środa informatyka – pr język włoski – pr
język włoski – dj
20 maja 2021 r. czwartek języki mniejszości narodowych – pp języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Część ustna – egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Od 7 do 20 maja 2021 r. (oprócz 9 i 16 maja) język polski
języki mniejszości narodowych
język łemkowski
język kaszubski