BIP

Harmonogram obowiązuje wszystkich absolwentów typów szkół.


Część pisemna

Data Dzień Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 maja 2020 r. poniedziałek język polski – pp* język polski – pr *
5 maja 2020 r. wtorek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp 
język łaciński i kultura antyczna – pr
6 maja 2020 r. środa język angielski – pp język angielski – pr
język angielski – dj*
7 maja 2020 r. czwartek matematyka – pr filozofia – pp
filozofia – pr
8 maja 2020 r. piątek biologia – pp
biologia – pr
wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr
9, 10 – sobota, niedziela
11 maja 2020 r. poniedziałek chemia – pp
chemia – pr
informatyka – pp
informatyka – pr
12 maja 2020 r. wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
13 maja 2020 r. środa geografia – pp
geografia – pr
historia sztuki – pp
historia sztuki – pr
14 maja 2020 r. czwartek język rosyjski – pp język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
15 maja 2020 r. piątek język francuski – pp język francuski – pr
język francuski – dj
16, 17 – sobota, niedziela
18 maja 2020 r. poniedziałek fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr
historia – pp
historia – pr
19 maja 2020 r. wtorek język hiszpański – pp język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
20 maja 2020 r. środa język włoski – pp
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr
język włoski – pr
język włoski – dj
21 maja 2020 r. czwartek języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
języki mniejszości narodowych – pr
wiedza o tańcu – pp
wiedza o tańcu – pr
historia muzyki – pp
historia muzyki – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.Część ustna – egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.
 

od 7 do 22 maja 2020 r. (oprócz 10 i 17 maja) język polski
języki mniejszości narodowych
język łemkowski, język kaszubski
od 4 do 22 maja 2020 r. (oprócz 10 i 17 maja) języki obce nowożytne