BIP

Harmonogram obowiązuje wszystkich absolwentów typów szkół.

Część pisemna
Data Dzień Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 maja 2022 r. środa język polski – pp* język łaciński i kultura antyczna – pr*
5 maja 2022 r. czwartek matematyka – pp historia muzyki – pr
6 maja 2022 r. piątek język angielski – pp język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
7, 8 maja – sobota, niedziela
9 maja 2022 r. poniedziałek język angielski – pr
j. angielski – dj*
filozofia – pr
10 maja 2022 r. wtorek język polski – pr język francuski – pr
język francuski – dj
11 maja 2022 r. środa matematyka – pr język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
12 maja 2022 r. czwartek biologia – pr język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
13 maja 2022 r. piątek wiedza o społeczeństwie – pr język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
14, 15 maja – sobota, niedziela
16 maja 2022 r. poniedziałek chemia – pr język włoski – pr
język włoski – dj
17 maja 2022 r. wtorek historia – pr języki mniejszości narodowych – pp
18 maja 2022 r. środa geografia – pr języki mniejszości narodowych – pr
19 maja 2022 r. czwartek fizyka – pr historia sztuki – pr
20 maja 2022 r. piątek informatyka – pr język łemkowski – pr
język kaszubski – pr
21, 22 maja – sobota, niedziela
23 maja 2022 r. poniedziałek
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Część ustna – egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

Od 18 do 20 maja 2022 r. język polski
języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski