BIP

Komunikat dla kandydatów do ZSTI

2020-07-30

Przypominamy najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

1. Od 31lipca do  4 sierpnia br. w godz. 9:00-15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.  W 2020 r. możliwe jest:

a) przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

ALBO

b) przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

2.  12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.

Jeżeli będziesz na liście zakwalifikowanych (sprawdź w systemie rekrutacyjnym) to:

  1. Wypełnij kartę badania profilaktycznego ( w polach zgodnie z załączonym poniżej dokumentem). Z wypełnioną kartą zgłoś się na badania do Niepublicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Zakładowej w Gliwicach, ul Bojkowska 18 A.
  2. Badania dla kandydatów zakwalifikowanych do klas w zawodzie technik informatyk i technik programista odbędą się 14 sierpnia br. Na stronie szkoły z zakładce „aktualności” i „rekrutacja” będzie zamieszczona lista z podziałem kandydatów na grupy i przydzielona godzina badań.
  3. Kandydaci zakwalifikowani do klasy technik elektroenergetyk transportu szynowego powinni zgłosić się na badania 18 sierpnia o godz. 8:00.
  4. Rodzice nie będą mogli wejść do przychodni (Covid-19).

3.  Od 13 do 18 sierpnia br. w godz. 8.30- 15.00  w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, RODZIC powinien potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia).

4. Prosimy również o dostarczenie dwóch podpisanych zdjęć legitymacyjnych.

karta-badania.pdf