BIP

Informacja dla emerytów - wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

2020-05-25

W związku z zagrożeniem COVID-19 emeryci proszeni są o wydrukowanie i wypełnienie wniosku oraz oświadczenia o dochodach (druki poniżej).

Osoby, które nie mają możliwości wydrukowania ww. dokumentów, proszone są o przepisanie odręcznie treści wniosku oraz oświadczenia o dochodach.

Dokumenty proszę przesłać listem zwykłym na adres:

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, ul. Chorzowska 5, 44-100 Gliwice

lub wrzucić w kopercie do skrzynki na listy na przy wejściu głównym do szkoły.

Rozpatrywane będą tylko oryginalne wnioski – proszę nie przysyłać skanów ani zdjęć dokumentów.

Ostateczny termin składania wniosków: 18.06.2020 r.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Z poważaniem

Janusz Magiera

Dyrektor ZSTI