BIP

Komunikat Dyrektora ZSTI

2020-05-22

Zgodnie z komunikatem MEN po 24 maja br. nadal będzie obowiązywać nauczanie zdalne. W związku z tym zostaje przedłużony termin ograniczonego funkcjonowania szkół wchodzących w skład ZSTI oraz internatu.

Od 1 czerwca br. uczniowie będą mogli korzystać z konsultacji na terenie szkoły.

Chęć uczestnictwa w konsultacjach prosimy zgłaszać nauczycielom, którzy przekażą informację dyrekcji ZSTI. Na tej podstawie zostanie ustalony harmonogram konsultacji.

Terminy i godziny konsultacji oraz zasady ich prowadzenia uwzględniające bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli zostaną podane do wiadomości w odrębnym komunikacie.

O udziale w konsultacjach decyduje uczeń pełnoletni lub rodzic ucznia niepełnoletniego.

Decyzją Prezydenta Miasta Gliwice do 29 maja 2020 r. zostaje także zawieszona działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Ślązaczek”.

Priorytetem dla ZSTI jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom, pracownikom i gościom placówki oraz bezpieczne przeprowadzenie konsultacji i egzaminów: maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego.

Janusz Magiera

dyrektor ZSTI