BIP

Egzamin zawodowy

2020-05-07

W module Egzamin Zawodowy/Harmonogram egzaminów zawodowych, zamieszczono listy zdających poszczególne kwalifikacje w rozbiciu na dni i godzinę egzaminu. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem.

W module Nauczyciel/Harmonogram egzaminów zawodowych zamieszczono Zespoły nadzorujące egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Proszę o zapoznanie się.