BIP

Uwaga! Konkurs!

2020-05-05
UWAGA! KONKURS!
 

Z okazji 100. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II ogłaszamy konkurs historyczno-katechetyczny na plakat upamiętniający to wydarzenie. W konkursie mogą brać tylko uczniowie szkół wchodzących w skład ZSTI (Technikum nr 1 oraz XI LOS). Prace graficzne w formacie jpg należy wysłać do dnia 15.05.2020 r. na adres m.rybak@zsti.gliwice.pl. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace. W e-mailu zawierającym zgłoszenie należy zamieścić: imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza uczestnik konkursu.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację pracy oraz imienia, nazwiska i klasy uczestnika konkursu - na stronie www.zsti.gliwice.pl oraz Facebooku ZSTI.

Prace konkursowe oceni komisja konkursowa powołana przez Dyrektora ZSTI.

Przewidziano następujące nagrody:

I miejsce - cząstkowa ocena celująca z historii i religii; możliwość uzyskania klasyfikacyjnej oceny celującej z religii w roku szk. 2019/2020; punkty za udział w konkursie; publikacja pracy na stronie internetowej szkoły i FB ZSTI

II miejsce - cząstkowa ocena bardzo dobra z historii i religii; możliwość uzyskania klasyfikacyjnej oceny celującej z religii w roku szk. 2019/2020; punkty za udział w konkursie; publikacja pracy na stronie internetowej szkoły i FB ZSTI

III miejsce - cząstkowa ocena bardzo dobra z historii i religii; możliwość uzyskania klasyfikacyjnej oceny bardzo dobrej z religii w roku szk. 2019/2020; punkty za udział w konkursie; publikacja pracy na stronie internetowej szkoły i FB ZSTI

wyróżnienia - punkty, za udział w konkursie; publikacja pracy na stronie internetowej szkoły

Zapraszamy do udziału w konkursie.