BIP

Zasady kształcenia na odległość - zmiany

2020-04-28

Informujemy, że Dyrektor ZSTI dokonał zmiany w punkcie 9 dokumentu "Zasady kształcenia na odległość w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki". Punkt ten otrzymuje brzmienie: 

9. Nauczyciele, którzy zdecydują się na pracę w czasie rzeczywistym, dzień wcześniej – nie później niż do godz. 19:00 – informują uczniów o godzinie spotkania i przesyłają link. Lekcje online (prowadzone w czasie rzeczywistym) należy zaznaczyć w dzienniku elektronicznym w zakładce „sprawdziany”. Należy ją zaznaczyć jako „praca klasowa” z zapisem godziny. Jeżeli zajęcia online odbywają się cyklicznie, nauczyciel nie musi każdorazowo informować uczniów o formie i godzinie zajęć.

Z zasadami można się zapoznać klikając link poniżej:

Zasady kształcenia na odległość w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach