BIP

Informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych

2020-04-28

Informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach odwołane zostały następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ZSTI w roku szkolnym 2019/2020:

Dla Technikum Nr 1

Data

Powód

04.05.2020

 Egzamin maturalny z języka polskiego

05.05.2020

 Egzamin maturalny z matematyki

06.05.2020

 Egzamin maturalny z języka angielskiego

23.06.2020

 Pisemny etap egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

Dla XI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego

Data

Powód

04.05.2020

 Egzamin maturalny z języka polskiego

05.05.2020

 Egzamin maturalny z matematyki

06.05.2020

 Egzamin maturalny z języka angielskiego

 

W powyższych terminach będą się odbywały zajęcia dydaktyczne.

Nowe terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach w roku szkolnym 2019/2020 zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Janusz Magiera

dyrektor ZSTI