BIP

Informacja Dyrektora ZSTI ws. zaleceń dot. koronawirusa

2020-03-02

Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa (COVID-19) w krajach UE, proszę o bieżące przeglądanie wytycznych publikowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego na stronie: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ oraz Ministerstwo Zdrowia na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie.
Jednocześnie proszę o bieżące przeglądanie komunikatów na stronie internetowej szkoły i skrzynki mailowej oraz o bezpośredni kontakt z dyrekcją ZSTI w nagłych przypadkach.

Przedstawiam otrzymane rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w powyższej sprawie:
1. w przypadku braku kontaktu z osobą chorą nie ma powodu do obaw;
2. należy przestrzegać podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
3. zalecane jest nieposyłanie przeziębionych i chorych dzieci do szkoły;
4. w przypadku powrotu z terenów występowania koronawirusa i objawów grypopodobnych, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną i zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
5. nie należy organizować wycieczek do krajów, w których wykryto koronawirusa.

Ze względu na przedstawione zalecenia zamierzam ograniczyć wyjścia uczniów poza teren szkoły: do kina, na przedstawienia, do muzeów itp. Jednocześnie informuję, że odbędzie się wyjście do kina zaplanowane na 3 marca.

W budynkach szkoły oraz internatu zostały rozmieszczone instrukcje dotyczące mycia rąk. Informacje o zasadach higieny są również wyświetlane na Wirtualnej Gazetce Szkolnej oraz na stronie internetowej ZSTI.

Z poważaniem
Janusz Magiera
Dyrektor
Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach