BIP

VII „Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej”.

2020-03-02

Zasady konkursu ( wyciąg z regulaminu) 

1. Praca konkursowa polega na wyhodowaniu dowolną metodą, jak najlepszej jakości kryształów (idealną postacią jest monokryształ) dowolnie wybranych związków, które nie figurują w wykazach substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

2. Nauczyciel dokonuje wstępnej selekcji najlepszych prac w szkole i przekazuje je odpowiednio zabezpieczone (np. zapakowane do pudełek, owinięte folią zabezpieczającą) organizatorowi.

3. Przebieg otrzymywania kryształu powinien być udokumentowany chronologicznie, w postaci np. zdjęć, filmów, opisów.

4. Dokumentację z pełnym opisem przebiegu pracy należy dołączyć do kryształu w formie załącznika. Kryształ powinien być opatrzony etykietą informacyjną zawierającą imię i nazwisko ucznia (uczestnika konkursu), jego wiek, nazwę szkoły, skład chemiczny, a także masę kryształu.

5. Powierzchnia kryształu może zostać odpowiednio zabezpieczona np. bezbarwnym lakierem do paznokci, aby uniknąć jego rozpadu wskutek uwalniania wody krystalicznej.

6. Celem wzięcia udziału w konkursie, należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową pracę konkursową wraz z dokumentacją hodowli oraz oświadczeniami, o których mowa w § 5 ust. 1.

7. Materiały pomocnicze dla nauczycieli i uczniów dostępne są pod adresem internetowym http://www.iucr.org/education 

8. Porady, informacje i przykładowe recepty na otrzymywanie monokryształów niektórych związków chemicznych dostępne są na stronach internetowych pod adresami: http://www.iycr2014.org/participate/crystal-growing-competition http://chemistry.about.com/od/growingcrystals/Growing Crystals.htm

Kryteria oceny

1. Otrzymane kryształy są oceniane pod względem masy i jakości w skali od 0-5.

2. Masa dostarczonych kryształów powinna wynosić co najmniej 0.5g, aby umożliwić ocenę wizualną.

3. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów: 1) zgodność z typem struktury krystalicznej, pokrój kryształu (maks. 5); 2) stopień czystości (maks. 5); 3) jakość krawędzi (maks. 5);

4) ukształtowanie płaszczyzn (maks. 5);

5) masa (maks. 5) można uzyskać maksymalnie 25 punktów.

Zgłoszenia  przyjmuje p. Benedykta Krogulec w sali 204  do 3 kwietnia 2020 r. włącznie.

 

Regulamin konkursu

Informacje o konkursie