BIP

Przedłużono przyjmowanie zgłoszeń w międzyszkolnym konkursie „Młody Einstein” do 7 lutego 2020 r.

2020-02-04

Serdecznie zachęcam do udziału w międzyszkolnym konkursie „Młody Einstein”.

 

Celem konkursu jest zaangażowanie uczniów do działania i twórczego myślenia oraz zainteresowania fizyką w ujęciu praktycznym.

 

 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Uczestnikiem Konkursu może zostać uczeń bądź grupa uczniów-maksymalnie 2-osobowa.

b) Każdy uczestnik musi posiadać opiekuna (nauczyciel), który zgłasza udział uczestnika w konkursie oraz towarzyszy uczestnikowi w czasie prezentacji pracy konkursowej, nadzoruje jej przebieg oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania uczestników.

c) Uczestnik konkursu we własnym zakresie (w domu, w szkole, na kółku zainteresowań, itp.) przygotowuje pracę konkursową.

d) Praca konkursowa powinna składać się z tytułu, części praktycznej i części teoretycznej: - część praktyczna powinna być przygotowana w formie: modelu, makiety, doświadczenia, pokazu, urządzenia elektrycznego, urządzenia mechanicznego, projektu badawczego lub kombinacji tych elementów. - część teoretyczna obejmuje naukowe wyjaśnienie prezentowanej części praktycznej (tzn. wyjaśnienie zasady działania i sposobu wykonania urządzenia, przedstawienie procesów, praw i zjawisk fizycznych zachodzących podczas wykonywania doświadczeń, omówienie modelu, makiety, itp.) Część teoretyczna oprócz wyjaśnienia ustnego może być podparta plakatem, prezentacją multimedialną itp.

e) Podczas finału uczestnicy prezentują prace konkursowe Komisji Konkursowej, która wybierze zwycięzców.

f) Czas prezentacji pracy konkursowej nie może przekraczać 15 minut (w szczególnych przypadkach - np. doświadczenia - istnieje możliwość wydłużenia czasu prezentacji za zgodą organizatora).

g) Jeden uczestnik może być przypisany tylko do jednej pracy konkursowej.

h) Organizator konkursu nie pokrywa kosztów związanych z wykonaniem pracy konkursowej.

Regulamin konkursu

Zgoda na przetwarzanie danych uczestnika konkursu

Chętni uczniowie proszeni są o kontakt z p. Benedyktą Krogulec sala 204.