BIP

MAF - wyjście do kina 28.11

2019-11-27

Uczniowie klas: 1B, 1D, 1CI, 1PR, 2CI, 3B, 3D wychodzą  do kina 28.11. w ramach Młodzieżowej Akademii Filmowej. 
"Jeszcze dzień życia"
Temat | Zawód: reporter. Współczesne konflikty wojenne a media
Wracamy na 5 lekcję. 

Oparta na książce Ryszarda Kapuścińskiego historia reportera realizującego swoją misję w ogarniętej wojną Angoli w 1975 roku. Podczas wyprawy Kapuściński zdaje sobie sprawę, że jest świadkiem wydarzeń, których znaczenie będzie wymagać wyjścia poza rolę obserwatora. To pozwoli mu narodzić się ponownie zarówno jako pisarzowi, jak i człowiekowi. Pod względem formalnym film jest stylizowaną animacją z fragmentami zdjęć dokumentalnych. Za pomocą narracji animacyjnej opowiedziano historię dziejącą się w przeszłości oraz oddano surrealistyczne realia wojny.