BIP

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

2019-10-02

W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXXIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej”. XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej objęta została honorowym patronatem Prof. dr hab. Adama Glapińskiego Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja ona również wyłanianiu najbardziej utalentowanej młodzieży do szkół wyższych i stara się wspierać dalszy jej rozwój.
Uczestnicy zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są przyjmowani na wiele wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Dla laureatów Olimpiady oraz nauczycieli sprawujących nad nimi opiekę, a także dla najlepszych szkół przewidziane są rokrocznie nagrody pieniężne i rzeczowe. Wśród nagród dla laureatów znajdują się także stypendia naukowe. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik administracji i technik organizacji reklamy. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że udział uczniów w finałach olimpiad wzbogaca ofertę dydaktyczną szkoły i umacnia pozycję w rankingach szkół średnich. Dla każdej szkoły biorącej udział w Olimpiadzie oraz nauczyciela koordynującego zawody szkolne przewidziane są pamiątkowe dyplomy.
Informuję również, że począwszy od ubiegłorocznej edycji OWE została włączona do sieci olimpiad międzynarodowych. Na podstawie decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej, Komitet Główny OWE został upoważniony do wyłonienia reprezentacji Polski młodych ekonomistów na zawody Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej. W procesie selekcji członków reprezentacji Komitet Główny bierze przede wszystkim pod uwagę wyniki bieżącej edycji OWE.
Po raz pierwszy młodzi adepci ekonomii uczestniczyli w międzynarodowych zmaganiach tego lata w Petersburgu. Udział ten zakończył się sukcesem w postaci zdobycia 4 srebrnych medali oraz uzyskaniem tytułu „Best in Economics” przez dwóch uczniów z Polski (zob. http://owe.pte.pl/aktualnosci,313.html)
Zawody Olimpiady są trzystopniowe. Zawody I stopnia (szkolne) odbywają się w szkołach. Po zgłoszeniu chęci uczestniczenia w Olimpiadzie organizatorzy przesyłają do wszystkich szkół komplet materiałów (w tym zestawy pytań) i szczegółową instrukcję przeprowadzenia tego stopnia zawodów. Do zawodów II stopnia (okręgowych) kwalifikowanych jest 10% najlepszych uczestników zawodów I stopnia z danego okręgu. Zawody tego stopnia odbywają się w 17 największych miastach Polski. Kolejny, III stopień zawodów odbywa się natomiast w  Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Exploris w Serocku k. Warszawy. W zawodach centralnych bierze udział 100 najlepszych uczniów z całej Polski.
Szczegółowe informacje na temat tegorocznych zawodów znajdą Państwo w "Informatorze o XXXIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej". Wersję elektroniczną można pobrać ze strony internetowej Olimpiady, która znajduje się pod adresem:owe.pte.pl > zakładka „Bieżąca edycja” (link bezpośredni do pliku: http://www.owe.pte.pl/upload/files/informatory/xxxiiiolimpiada.pdf).
Zgłoszenia udziału szkoły w XXXIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej przyjmowane są w formie elektronicznej na stronie: http://owe.pte.pl/zgloszenie-udzialu.html (rejestracja zajmuje kilka minut i nie wiąże się z żadnymi opłatami). Termin zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie upływa 7 października 2019 r.
Zwracamy się z gorącą prośbą do Państwa o zachęcenie młodzieży do wzięcia udziału w Olimpiadzie. Ponadto będziemy wdzięczni za umieszczenie informacji o zawodach XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej na Państwa stronie internetowej. Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, która znajduje się pod adresem owe.pte.pl.  Zapraszamy również do odwiedzenia profilu Olimpiady na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/OlimpiadaWiedzyEkonomicznej). 
W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie do organizacji i przebiegu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, pozostaję do Państwa dyspozycji. Dane teleadresowe umożliwiające kontakt z właściwym miejscowo Komitetem Okręgowym znajdują się m.in. na stronie: http://owe.pte.pl/kontakt.html.
Licząc niezawodnie na udział Państwa szkoły w zawodach XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, łączę wyrazy szacunku.
– w imieniu organizatorów –
Radosław Ślusarczyk
sekretarz naukowy Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa
tel.: 22 551 54 18
owe.pte.pl
https://www.facebook.com/OlimpiadaWiedzyEkonomicznej