BIP

 

II edycji Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „MiniMat@ndo” 2020

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach zaprasza do udziału w II edycji Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „MiniM@tando”  - czyli matematycznego drużynowego testu online dla uczniów klas VIII szkół podstawowych.
Do dnia 20 lutego 2020 r. przyjmujemy zgłoszenia szkół z całego województwa śląskiego . Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie  http://www.zsti.gliwice.pl/uczen/mini-matando. Każda drużyna otrzyma przed testem eliminacyjnym dane do logowania.

Eliminacje zostaną przeprowadzone w  dniu 2 marca 2020 r. (poniedziałek), w godz. 10:00 – 11:00 w pracowniach komputerowych szkół zgłoszonych do Konkursu.

Finał II edycji Konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 13 marca 2020 r. w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych przy ul. Chorzowskiej 5 w Gliwicach. Do finału zaprosimy 20 najlepszych drużyn.

Podczas Finału Konkursu zaplanowano spotkania z przedstawicielami świata nauki, prezentacje oraz wykłady i warsztaty popularyzujące matematykę.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

Zakres materiału:

  1. Obowiązująca podstawa programowa dla klas 4–8
  2. Treści dodatkowe:
  • wzory skróconego mnożenia (kwadraty i sześciany),
  • nierówności liniowe,
  • układy równań liniowych,
  • potęgi o wykładniku wymiernym,
  • działania na logarytmach oraz zastosowanie ich w opisie przyrody.

 

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy do udziału w II edycji Wojewódzkiego Konkursu  Matematycznego
„MiniMat@ndo” 2020 r.